نام مقاله (پوستری)                                                                                        نویسنده
بررسی اعجاز بیانی سوره مزمل رضوانه حاجی سلطانی
بررسی زیبایی شناسی سوره مبارکه ضحی با تکیه بر نکات بلاغی فاطمه عبدلی
بررسی اعجاز بیانی سوره مبارکه بلد سهیلا جلالی ، زهرا نمازیان
بررسی اشکالات زکریا بطروس بر اعجاز لفظی قرآن مصطفی دهقان
نقش و کارکرد مطالعات تجربی در رویکرد میان رشته ای به قرآن کریم فاطمه زین الدینی، سیره راضیه پور محمدی، مهدی اسماعیلی صدر آبادی، احمد سروی
بازکاوی «زینت آسمان» در آیه 6 سوره صافات و نسبت آن با اعجاز علمی قرآن با تکیه بر تحلیل «عمود نور» در کلام امام علی (ع) علی شریفی، زهرا بشارتی،محمدرضا بشارتی
شگفتیهای صداهای طبیعی در قرآن کریم دکتر سید عیسی مسترحمی، مریم مطلُبی
نسبت طلایی و اعجاز عددی در آیه ی 190 سوره آل عمران سمیه سلطانپور، مرتضی کریمی،حسن صحراگرد
بررسی اعجاز عددی قرآن کریم بر اساس آیه 127 سوره انعام حسن صحراگرد، مرتضی کریمی، سمیه سلطانپور
تفسیر زمین شناختی آیه 88 سوره نمل محمدحسن اسدیان فلاحیه