زمان و محل برگزاری چهارمین کنفرانس اعجاز قرآن

کنفرانس: 5 اردیبهشت 97 ساعت 8

کارگاه: 6 اردیبهشت 97 ساعت 8

نشانی: تهران – تقاطع اتوبان چمران و بزرگراه جلال آل احمد – دانشگاه تربیت مدرس – سالن شهید چمران